top of page

Sörnäisten ääni / 

Sound of Sörnäinen

Sörnäisten ääni on APAJA-Kollektiivin toteuttama katu- ja multimediataideteos, joka on kasvanut alueen ihmisten kokemuksista. Miltä Sörnäinen kuulostaa? Mikä on Sörnäisten ääni? Teos koostuu seinämaalauksesta sekä ääniteoksesta, jossa ihmiset kertovat havainnoistaan Sörnäisten ääni-identiteetistä.


Aitaan piirtyy kaksi ääniaaltoa, jotka ovat otteita haastatteluiden sarjasta. Ylempi aalto on muodostunut sanoista rautainen ääni, ja alempi aalto sanasta kaupunkilaisromanttinen. Muut kerätyt ajatukset Sörnäisten äänestä on kuunneltavissa täällä sekä seinämaalaukseen liittyvien QR-koodin kautta.

Seinämaalaus on tehty yhteistyössä Tikkurilan kanssa Haapaniemen kenttäyhtiön tilaustyönä. Myös lukuiset muut yritykset ovat tukeneet hanketta. Apaja Kollektiivi ja Haapaniemen kenttäyhtiö kiittävät kaikkia yhteistyökumppaneita lämpimästi.

The Sound of Sörnäinen is a street art and multimedia work by the APAJA Collective, originating from the experiences of local people. What is the voice of Sörnäinen? How does it sound? The mural and its audial counterpart are an audiovisual interpretation of comments from taped interviews with passers-by in the street.


This mural has two superimposed sound waves, graphic fragments of these interviews. The upper wave is formed of the words ’Iron sound’, and the lower ’Urban romantic’. You can hear the collected thoughts on the Sörnäinen sound here or by interfacing with the QR codes embedded in the mural itself.

This street art has been produced in collaboration with Tikkurila Paints, and commissioned by the Haapaniemi pitch management company. Apaja and Haapaniemi extend their sincere thanks and appreciation to all our sponsors for their generous support.

TEOS_KAUKAA_YLÄPUOLI.png

"kaupunkilaisromanttinen"

Näyttökuva 2019-8-7 kello 21.24.00.png

"sörnäisten ääni"

TEOS KAUKAA ALAPUOLI edit.png

"rautainen ääni"

KM_Kallio_Logo.jpg
HLA Logo Black.jpg
Tikkurila logo - red label - cmyk.jpg
A6.jpg
playcare_posa_vihreäharmaa.jpg
VERSTAS_ARCHITECTS_Versaali_2.jpg
INARO_LOGO_1_2_MAIN.jpg
Lappset_cmyk.jpg
bottom of page