top of page

ANTIRASISTINEN STRATEGIA

2021–2022

Tämä antirasistinen strategia on laadittu ohjaamaan Apaja Kollektiivi ry:n toimintaa kaudelle 2021–2022. Strategia on laadittu ensimmäistä kertaa ja hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 2021. Strategia päivitetään jatkossa vähintään kahden vuoden välein. Vuoden päätteeksi arvioidaan strategian toteutumista, sekä kirjataan siitä yhteenveto toimintakertomukseen. Lisäksi kevätkokouksessa päätetään tulevan kauden toimenpiteistä ja painopisteistä.

 

Toimenpiteet kaudelle 2021-2022:

  • Valitsemme yhdistykselle yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaavan.

  • Kehitämme nettisivuja ja muuta yhdistyksen julkista sisältöä saavutettavammaksi. Sisältö tuotetaan aina sekä suomeksi että englanniksi. 

  • Kehitämme jäsenhakuperiaatteitamme avoimmemmiksi ja yhdenvertaisemmiksi. Jatkossa yhdistyksen jäseneksi voi hakea avoimella hakemuksella.

  • Kuuntelemme rodullistettujen ihmisten ajatuksia ja toiveita omasta ympäristöstään.

  • Seuraamme aktiivisesti tutkimuksia ja kokemuksia rasismista Suomessa, ja kehitämme työkaluja oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kaupunkisuunnittelun mahdollistamiseksi.

  • Teemme enemmän yhteistyötä antirasististen toimijoiden, erityisesti rodullistettujen ihmisten pyörittämien yritysten, yhdistysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Kutsumme rodullistettuja henkilöitä puhumaan myös muista aiheista kuin rasismista. 

  • Puramme omia ennakkoasenteitamme, esimerkiksi keskusteluissa suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Suunnittelutyöhön kuuluu oletusten tekemistä tilojen käyttäjistä. On kuitenkin tärkeää, että nämä oletukset eivät ole syrjiviä.

  • Pidämme verkostoissamme esillä kaupunkitilojen eriarvoisuuden vähentämisen tärkeyttä.

  • Lisäämme keskustelua alamme työkulttuurin kehittämisestä kaikille yhdenvertaisemmaksi.

bottom of page