top of page

"Rakennetun ympäristön suunnittelijoina meidän pitäisi tehdä enemmän" 

Me Apaja Kollektiivissa olemme seuranneet George Floydin murhan seurauksena järjestettyjä kansainvälisiä ja suomalaisia mielenosoituksia poliisiväkivaltaa ja rakenteellista rasismia vastaan. Vaikka rasismin muodot voivat olla erilaisia eri puolilla maailmaa, monet tutkimukset todistavat, että Suomessa asuvat afrikkalaistaustaiset ja muut rodullistetut vähemmistöt kokevat elämässään erilaisia syrjinnästä johtuvia esteitä. Kiitoksemme aktivisteille ja mielenosoituksissa läsnäolijoille tärkeästä työstä Suomessa olevan rakenteellisen rasismin ongelmien esiin nostamisesta.

 

Arkkitehteina olemme kiinnostuneita rakennetun ympäristön ja ihmisten välisestä suhteesta. Koemme, että on elintärkeää puhua siitä, kuinka ihmisten erilaiset taustat vaikuttavat heidän kokemukseensa rakennetusta ympäristöstä, sekä heidän mahdollisuuksiinsa saada korkeatasoisia palveluita ja rakentaa omien toiveidensa mukaista elämää kaupungeissa.

Haluamme kollektiivina tehdä enemmän töitä kaikille inklusiivisen ja turvallisen kaupunkiympäristön eteen, kiinnittämällä erityistä huomioita rodullistettujen ryhmien asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Antirasistinen työskentely voi alallamme tarkoittaa monia eri asioita: inklusiivisen kaupunkisuunnittelun periaatteiden noudattamisesta vähemmistöihin kuuluvat kollegamme paremmin huomioivan sisäisen työkulttuurin luomiseen. Näitä tapoja haluamme jatkuvasti kehittää samalla kuin ymmärryksemme yhteiskuntamme monista todellisuuksista kasvaa.

 

Alla on listattuna Apaja Kollektiivin tavoitteita, joita tulemme noudattamaan kaikessa työssämme. Olemme myös koonneet listan tietolähteistä, jotka ovat auttaneet meitä ymmärtämään rasismia Suomessa, sekä siitä miten rasismi vaikuttaa rakennetussa ympäristössä ympäri maailmaa. Kiitos erityisesti rodullistetuille aktivisteille, jotka ovat luoneet tätä tärkeä materiaalia.

 

Olemme taustamme, koulutuksemme ja ammattiasemamme takia etuoikeutettuja, ja tulemme varmasti tekemään virheitä lähestyessämme aihetta, joka tähän mennessä on harvoin ollut esillä kollektiivimme työssä. Kiitämme yhteistyökumppaneitamme ja seuraajiamme ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä, ja otamme vinkkejä antirasistisesta arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelusta, sekä palautetta työstämme kiitollisena vastaan sähköpostitse: apaja@apajacollective.com

unnamed.jpg

Apaja Kollektiivin tavoitteet:

  • Kuuntelemme rodullistettujen ihmisten ajatuksia ja toiveita omasta ympäristöstään.

  • Seuraamme aktiivisesti tutkimuksia ja kokemuksia rasismista Suomessa, ja kehitämme työkaluja oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kaupunkisuunnittelun mahdollistamiseksi.

  • Teemme enemmän yhteistyötä antirasististen toimijoiden, erityisesti rodullistettujen ihmisten pyörittämien yritysten, yhdistysten ja muiden organisaatioiden kanssa.

  • Puramme omia ennakkoasenteitamme, esimerkiksi keskusteluissa suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Suunnittelutyöhön kuuluu oletusten tekemistä tilojen käyttäjistä. On kuitenkin tärkeää, että nämä oletukset eivät ole syrjiviä.

  • Pidämme verkostoissamme esillä kaupunkitilojen eriarvoisuuden vähentämisen tärkeyttä.

  • Lisäämme keskustelua alamme työkulttuurin kehittämisestä kaikille yhdenvertaisemmaksi.

  • Tuotamme enemmän sisältöä muilla kuin suomen kielellä.

bottom of page